Obliczanie wynagrodzeń to zadanie działaniu kadr i płac. W ramach oszczędności pracodawca może się tym zająć osobiście, jednak biorąc pod uwagę, jak skomplikowany często bywa ten proces, bezpieczniej i taniej będzie to zlecić doświadczonym profesjonalistom.

Jakie są odliczenia od pensji?

Wynagrodzenie pracownika podaje się w dwóch wartościach: brutto i netto. Kwota netto jest wypłatą na rękę, a jest niższa dlatego, że od pensji muszą zostać odliczone obowiązkowe daniny. To przede wszystkim składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli zatrudniona osoba chce przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, od pensji odlicza się jeszcze składkę na PPK.

Kolejną daniną jest zaliczka na podatek dochodowy – podstawą do obliczenia zaliczki jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki oraz koszty uzyskania przychodu. Co ważne, nie wszystkie elementy wynagrodzenia podlegają oskładkowaniu – wyłączone są z tego m.in. diety, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, odszkodowania.

Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia i podatki?

Dzisiaj sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców są programy komputerowe do księgowości, które tworzą listę płac i wyliczają podatek dochodowy. Profesjonalne systemy księgowe są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu wyliczenia odbywają się na podstawie prawidłowych wskaźników, niemniej wciąż istnieje ryzyko, że program nie uwzględni wszystkich czynników i ostatecznie na liście płac pojawiają się błędy, za które odpowiedzialny będzie właśnie pracodawca.

Oprogramowanie na pewno jest bardzo pomocne, ale wciąż potrzebna będzie wiedza z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych. Pracodawca może taką wiedzę zdobyć, jednak będzie to kosztem tej właściwej działalności, dlatego większość firm korzysta z usług specjalistów od naliczania płac. Usługa może być zresztą znacznie szersza niż tylko tworzenie listy płac – najczęściej idzie to w parze z kadrami, co obejmuje jeszcze dokumentację personalną, badania lekarskie, szkolenia, listę obecności, wnioski urlopowe. W ofercie Zespołu Doradczego 3ba jest pełna obsługa kadrowo-płacowa, a wszystkie dokumenty są tworzone i przechowywane zgodnie z RODO.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!