Kontroling HR

Od sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi zależy wydajność i konkurencyjność firmy. Kontroling HR pozwala skuteczniej zorganizować pracę przedsiębiorstwa oraz unikać zbędnych wydatków, a ponieważ wymaga to drobiazgowej analizy, przyda się wsparcie ze strony doświadczonych specjalistów.

Dlaczego dobre zarządzanie HR jest tak ważne?

W wielu firmach brakuje jasnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Nie ma żadnej systemowej oceny pracowników, schematu rekrutacji, wskaźników dotyczących zatrudnienia oraz efektywności pracy, a właśnie na tych obszarach bardzo często dochodzi do problemów, co prowadzi do strat finansowych i zakłóceń w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem aby to zmienić jest uporządkowanie danych oraz przygotowanie szczegółowych wskaźników. Zespół Doradczy 3ba podchodzi do takiej analizy indywidualnie, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności, wielkość firmy i branżę, mając świadomość, że zarządzanie personelem w każdym przedsiębiorstwie wygląda nieco inaczej.

Jakie są instrumenty kontrolingu HR?

Wskaźniki pozwalają ocenić między innymi koszty związane z nieobecnościami pracowników oraz fluktuacją kadr, z podziałem na konkretne stanowiska, działy, zespoły, placówki terenowe. Istotne dla działalności firmy są również koszty rekrutacji i pozyskania nowych pracowników, delegacje, szkolenia, zmiany w wynagrodzeniach.

Podstawą w zarządzaniu zasobami ludzkimi są mierniki ilościowe i jakościowe, ponadto 3ba może przygotować motywacyjny system wynagrodzeń oraz plan zatrudnienia i oceny pracowników. Najpełniejszy obraz daje zestawienie informacji z różnych źródeł, dlatego dane HR warto zestawiać np. ze wskaźnikami produkcyjnymi.

Co daje kontroling HR?

Dzięki naszemu wsparciu, firma może efektywniej korzystać z dostępnych zasobów. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu kontrolingu personalnego i pomagamy stworzyć KPI, czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności. Zmienia to sposób zarządzania firmą i bardzo ułatwia planowanie długofalowe, ponieważ organizacja pracy opiera się teraz na konkretnych danych liczbowych.

Nowy model gromadzenia i analizowania danych mocno przyczynia się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa, jak też zmienia podejście do pracowników – nie są już oni tylko źródłem kosztów, ale stają się ważną częścią firmy, co pozytywnie wpływa na wydajność ich pracy. Zespół Doradczy 3ba ma duże doświadczenie w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi – klient może liczyć na usprawnienie procesów, poprawę wyników finansowych i rozwój talentów.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!