Zarządzanie wynikami

Każda firma dąży do tego, by osiągać coraz lepsze wyniki. Tak postawione cele biznesowe można osiągnąć przede wszystkim za sprawą dobrze zaplanowanego procesu zarządzania wynikami, co nie tylko podnosi sprzedaż, ale też zwiększa zaangażowanie zatrudnionych pracowników. W opracowaniu skutecznego planu może pomóc firma zewnętrzna, specjalizująca się w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Ocena okresowa pracowników

Ocena okresowa to podsumowanie osiągnięć danego pracownika, analiza jego efektywności oraz dopasowania powierzonych obowiązków do posiadanych kompetencji. Dzięki ocenom okresowym można sprawdzić wydajność pracy w danej firmie i wdrożyć kolejne zmiany, jeśli wyniki nie są w pełni zadowalające. W zarządzaniu wynikami chodzi również o to, aby podnieść wartość kapitału ludzkiego i zachęcić pracowników do większego zaangażowania, co przekłada się na lepszą pozycję przedsiębiorstwa i ułatwia realizację celów biznesowych.

Zespół Doradczy 3ba oferuje wsparcie w zakresie zarządzania wynikami i na zlecenie klienta przygotowuje rekomendacje dotyczące usprawnienia procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Zajmujemy się także projektowaniem systemów opartych na koncepcji OKR/MBO – są to metody zarządzania, które poprawiają organizację pracy, ułatwiają wprowadzanie usprawnień i umożliwiają dalszy rozwój działalności. Zawsze dbamy o to, aby firma otrzymała rozwiązanie pasujące właśnie do jej potrzeb oraz oczekiwań.

Motywacja pracowników

W zarządzaniu wynikami nie należy zapominać o czynniku ludzkim, bo to pracownicy odpowiadają za realizację planów biznesowych. Doradcy z 3ba poświęcają wiele uwagi temu, jak działa komunikacja wewnątrz organizacji, bo przepływ informacji również wpływa na tempo pracy oraz efektywność zespołu. Kolejnym istotnym obszarem jest motywacyjny system wynagrodzeń i benefitów. Rolą konsultantów jest zoptymalizowanie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy – oprócz pensji firma zapewnia swoim pracownikom premie oraz rozmaite dodatki, a system ich przydzielania opiera się na konkretnych wskaźnikach.

Nowy sposób zarządzania wynikami zadziała jednak dopiero wtedy, gdy będzie egzekwowany przez osoby odpowiedzialne za organizację oraz przebieg pracy, dlatego Zespół Doradczy 3ba poszerza swoje usługi o szkolenia dla średniej kadry menadżerskiej i mentoring dla top managementu. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji i poprawa wizerunku firmy, a ponadto takie działania pozytywnie wpływają na stabilizację zatrudnienia – na kluczowych stanowiskach jest mniejsza rotacja.

zarządzanie wynikami
Szybki kontakt!
+
Wyślij!