Polskie prawo nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nie musi jednak robić tego samodzielnie, dlatego zwykle zajmują się tym wykwalifikowani specjaliści. Na czym dokładnie polega ich praca?

Jak powinna wyglądać dokumentacja pracownicza?

Dla każdego pracownika firma musi założyć akta osobowe. Pełna dokumentacja pracownicza obejmuje dane osobowe, umowę o pracę, dokumenty związane z rekrutacją, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, informacje dotyczące ukarania i ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Dokumentacja powinna być podzielona na pięć części: A, B, C, D, E, ponadto trzeba jeszcze zamieścić wykaz wszystkich zgromadzonych oświadczeń i dokumentów.

Dokumentacja musi być prowadzona w określony sposób, ale pracodawca może wybrać, czy preferuje formę papierową, czy elektroniczną. Specjaliści 3ba gwarantują pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych i mogą się też zająć profesjonalnym zniszczeniem akt, kiedy minie ustawowy termin przechowywania dokumentów.

Prawidłowe naliczanie płac

Wyzwaniem dla administracji płac i kadr jest także naliczanie wynagrodzeń pracowników. Im większa firma, tym więcej czasu to zajmuje, warto więc skorzystać z outsourcingu, co jest korzystniejsze finansowo od zatrudniania własnych specjalistów.

Naliczanie płac to inaczej mówiąc wyliczanie pensji netto na podstawie pensji brutto. Wymaga to wiedzy z zakresu podatków, Kodeksu pracy, składek na ubezpieczenia społeczne, a ponieważ płace są zwykle powiązane z kadrami, bardzo przydatne okazują się również kompetencje miękkie, ułatwiające kontakt z zatrudnionymi pracownikami, kandydatami zgłaszającymi się do rekrutacji, urzędnikami państwowych instytucji.

Śledzenie aktualizacji przepisów

W zakresie kadr i płac przepisy często ulegają zmianom, a pilnowanie poprawności danych spoczywa oczywiście na przedsiębiorcy. Zespół Doradczy 3ba dba więc nie tylko o to, aby zdobyć odpowiednie wykształcenie, ale też monitoruje przez cały czas zmiany w prawie i sprawdza interpretacje problematycznych zapisów. Efektem tych działań jest terminowe i prawidłowe naliczanie wynagrodzenia, sprawne załatwianie wszelkich formalności oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorstwa.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!