O nas

Zespół doradczy

Zespół Doradczy 3ba Spółkę z o.o. tworzą partnerzy z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach gospodarki. Są nimi przedsiębiorcy i menadżerowie z praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych sektorów, różnej wielkości, na różnych etapach rozwoju.

Doświadczenia te obejmują m.in.:
 • Przemysł mechaniczny
 • Odlewnictwo
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Dystrybucja (FMCG) i logistyka
 • IT i telekomunikacja
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia
 • Biotechnologie i usługi medyczne
 • Produkcja i dystrybucja farmaceutyczna
 • Ochrona i bezpieczeństwo
 • Zarządzanie jakością
Wspieramy kadrę zarządzającą w budowie wartości i bezpieczeństwa organizacji, poprzez podniesienie efektywności, obniżenie kosztów, poprawę zarządzania, usprawnienie procesów i podniesienie jakości zasobów ludzkich, co w konsekwencji wpływa na podniesienie wartości Firmy.


Nasi Partnerzy i Konsultanci karierę zawodową rozpoczynali na początku przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Po kilku latach, wielu z nas zauważyło, że konsultanci renomowanych firm (wówczas wielkiej szóstki), zamiast dostarczać rozwiązania pomocne przedsiębiorcom i menedżerom, sprzedają im gotowe szablony, lepiej lub gorzej przycięte do polskich warunków, najczęściej nie myśląc o rzeczywistych potrzebach swoich klientów.

Z drugiej strony, aby zrealizować nowy lub skomplikowany projekt organizacja powinna skorzystać z wiedzy i umiejętności konsultantów. Uznaliśmy, że konsultant musi posiadać praktyczne doświadczenie menadżerskie. Sama wiedza uniwersytecka, to zdecydowanie za mało. Aby stać się partnerem Przedsiębiorcy i Menedżera, Konsultant powinien zrozumieć problem w specyficznym, indywidualnym kontekście konkretnej organizacji i proponować płynące stąd rozwiązania, osobiście wspierając fazę implementacji.

W roku 2001 założyliśmy spółkę 3ba. W wyniku rozwoju organizacji, w roku 2005, wykreowaliśmy jej wysoce specjalistyczną formę Zespół Doradczy 3ba, czyli Trzy Bez Atu – najefektywniejszy kontrakt brydżowy. Naszą ambicją jest dostarczyć rzeczywistą wartość polskim przedsiębiorcom i menadżerom i wesprzeć ich w efektywnym rozwoju.

Obecnie na stałe pracujemy w zespole siedmiu senior partnerów i dziesięciu doradców. Przyjęliśmy zasadę, że doświadczenia zawodowe naszych doradców w „realnym” biznesie to minimum 15 lat.